FINANSIRANJE PREDMETA LIZINGA IZ CEB KREDITNE LINIJE

 

  • Kamatna stopa iznosi od 3M Euribor+3,00%

 

Finansiranje projekata koji su u skladu sa uslovima korišćenja sredstava CEB omogućeno je do iznosa 50% vrednosti projekta.

  • Projekat ne sme biti manji od 50.000,00 EUR.
  • Kompanija ne sme imati više od 250 zaposlenih
  • Godišnji prihod ne sme biti veći od 50.000.000,00 EUR
  • Ukupna aktiva -neto ne sme biti veća od 43.000.000,00 EUR
  • Kapital koji ne pripada MSP(%) ne sme biti više od 25% ukupnog kapitala
  • Predmeti lizinga mogu biti samo komercijalna vozila i oprema (izuzev poljoprivredne opreme)