FINANSIRANJE PREDMETA LIZINGA IZ GGF KREDITNE LINIJE