Sale & Lease back

Sale & Lease Back - Najefikasniji lizing proizvod u borbi protiv finansijske krize

  • Osnovne informacije
  • Ovaj lizing proizvod omogućava klijentima da na veoma jednostavan „aktiviraju neaktivna“ sredstva, tako što će prodajom osnovnih sredstava našoj lizing kompaniji aktivirati sredstva izdvojena iz poslovanja za njihovu nabavku. Na ovaj način osnovna sredstva koja su već u korišćenju, a koja su finansirana iz sopstvenih sredstava klijenta, samo menjaju vlasnika bez ikakvog prekida u funkcionisanju i korišćenju. Drugim rečima, vlasnik predmeta lizinga postaje lizing kompanija, a klijent u izmenjenoj ulozi Korisnika lizinga nastavlja da ih koristi i za njih otplaćuje lizing rate. Nakon isplate poslednje rate predmet lizinga ponovo prelazi u vlasništvo korisnika lizing.
  • Predmet finansiranja ovim atraktivnim modelom mogu biti nova i polovna putnička i komercijalna vozila.
  • Ipak, treba imati u vidu da samo određeni tipovi osnovnih sredstava koja ispunjavaju kriterijume u pogledu starosti, namene…mogu biti finansirani na ovaj način, a na osnovu procene ovlašćenih procenitelja i uz konsultaciju sa ekspertima iz Intesa Leasing-a.
  • Koraci u realizaciji zahteva ovog tipa ne razlikuju se od onih definisanih za sve tipove predmeta finansiranja.