Banca Intesa Beograd

Intesa banka-Banka broj 1 u Srbiji

Banca Intesa Beograd je većinski vlasnik Intesa leasing Beograd. Na domaćem tržištu Banca Intesa prednjači po svim najznačajnijim kriterijumima uspešnosti bankarskog poslovanja: po bilansnoj sumi, plasmanima, ukupnim depozitima i prihodima.

Sveobuhvatna ponuda savremenih bankarskih proizvoda, razvijena poslovna mreža –210 ekspozitura u 120 gradova širom zemlje – i pre svega stručnost i posvećenostzaposlenih čine Intesa banku bankom prvog izbora za 1,4 miliona klijenata, bilo da se radi o fizičkim licima, preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima ili velikim kompanijama i lokalnim samoupravama.