15/10/2022

Obaveštenje o olakšicama po osnovu ugovora o finansijskom lizingu poljoprivrednih mašina i opreme

 

Poštovani,

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije, o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju plasmana po osnovu lizinga poljoprivrednih mašina i opreme u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje, (Službeni glasnik RS broj 111 od 7. 10. 2022. godine), obaveštavamo sve Primaoce lizinga koji nisu u mogućnosti da izmiruju obaveze prema davaocu lizinga, odnosno ukoliko imate poteškoće u izmirivanju svojih ugovornih obaveza, da možete podneti zahtev davaocu lizinga za odobravanje olakšica u skladu sa ovom odlukom.

USLOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA:

Ukoliko ste primalac lizinga lizinga

-fizičko lice koje je nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u smislu zakona kojim se uređuju poljoprivreda i ruralni razvoj;

-preduzetnik;

-pravno  lice i to: a) zemljoradnička zadruga sa najmanje 5 članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih pojoprivrednih gazdinstava upisanih u Registar;

  1. b) drugo pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

 imate pravo na podnošenje zahteva za odobravanje olakšice u otplati obaveza ako je ispunjen sledeći uslov:

- ako na dan 31.5.2022. godine primalac lizinga nije u docnji dužoj od 90 dana po bilo kojoj obavezi na koju se reprogram primenjuje.

- ukoliko je ugovor o finansijskom lizingu zaključen sa primaocem lizinga do stupanja na snagu ove Odluke o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju plasmana po osnovu lizinga poljoprivrednih mašina i opreme u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje, odnosno do 8.10.2022.

TIP OLAKŠICA

Reprogram jeste promena uslova pojedinačnog ugovora o lizingu tako da se primaocu lizinga omogući grejs period u otplati svih obaveza prema davaocu lizinga po tom ugovoru o lizingu u trajanju od šest do dvanaest meseci, u toku kojeg davalac lizinga ne naplaćuje potraživanja po osnovu glavnice, pri čemu naplaćuje ugovorenu kamatu, a rok otplate tog ugovora o lizinga produžava se tako da iznos anuiteta utvrđen u momentu odobravanja reprograma ne bude veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene reprograma.

Na obaveze primaoca lizinga po osnovu kamate obračunate za vreme trajanja zastoja u  otplati obaveze (moratorjuma) u smislu propisa o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema-reprogram se primenjuje tako da se ta kamata naplaćuje nakon prestanka grejs perioda, nastavlja da se ravnomerno raspoređuje na period otpate lizing naknade i ne pripisuje se ostatku duga.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA

  • Obrazac Zahteva koji se nalazi na našem sajtu možete preuzeti ovde

    Zahtev možete podneti na sledeći način:
  1. Elektronskim putem na mail adresu: ilb.moratorijum@intesaleasing.rs
  2. Putem redovne pošte na adresu: Intesa Leasing doo Beograd, Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd, sa NAZNAKOM ZA MORATORIJUM 4
  3. ROK za podnošenje zahteva je 30.04.2023.

Davalac lizinga će u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, obavestiti Primaoca liznga o konačnoj odluci.

 

Radi lakšeg razumevanja u nastavku možete pogledati reprezentativni primer za lizing ugovor na koji je primenjena  Odluka Narodne banke Srbije

 

S poštovanjem,

Vaš Intesa Leasing doo Beograd tim.

Vesti

Arhiva vesti...