Ostala oprema

Pored poljoprivredne, gardjevniske i proizvodne opreme, a u cilju ispunjavanja poslovnih potreba klijenata, u mogućnosti smo da podržimo i finansiranje ostalih tipova opreme u skaldu sa poslovnim potrebama klijenata.

 • Osnovne informacije
 • Reprezentativni primer
 • Kreditne linije
 • Preuzimanje dokumentacije

Pored poljoprivredne, gardjevniske i proizvodne opreme, a u cilju ispunjavanja poslovnih potreba klijenata, u mogućnosti smo da podržimo i finansiranje ostalih tipova opreme u skaldu sa poslovnim potrebama klijenata. U svom portfoliu, Intesa Leasing ima i različite tipove IT opreme, štamparskih mašina, opreme za navodnjavanje, opreme za samouslužne perionice, medicinske opreme, ugostiteljske opreme... Proceduru realizacije zahteva za finansiranje sastoji se iz 4 koraka:

 • Ukoliko ste zainteresovani za ovaj tip finansiranja preporučujemo da već u prvom koraku kontaktirate eksperte Intesa Leasinga za finansiranje opreme (link) u cilju inicijalnih konsultacija i pribavljanja mišljenja da li oprema za koju ste zainteresovani može biti predmet finansiranja ili ne,
 • Ukoliko se radi o polovnoj opremi obezbedite procenu opreme od strane Ovlašćenog procenitelja.
 • Podnesite Zahtev za finansiranje uz prateću dokumentaciju - preuzmite dokumentaciju,
 • Ukoliko vaš zahtev bude odobren u zakazano vreme potpisaćete ugovornu dokumentaciju.

Uslovi finansiranja:

 • Period finansiranja – maksimalno 60 meseci,
 • Finansiranje PDV-a – omogućeno je na period do 90 dana,
 • Inicijalno učešće –u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta,
 • Grace period i otkupna vrednost - u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta,
 • Podatak o kamatnim stopama i naknadama dostupan je u okviru Kataloga proizvoda (link),

Nekoliko važnih napomena:

 • Neophodno je obezbediti i polisu Imovinskog osiguranja za sve vreme trajanja ugovora o lizingu. Intesa Leasing, kao jedna od retkih kompanija koja je dobila licencu za poslove Zastupanja u osiguranju, u prilici je da vam obezbedi asistenciju prilikom izbora jedne od osiguravajućih kompanija - više detalja,
 • Oprema koja je ugradnog karaktera, kao i vrlo specifični tipovi opreme radjeni po zahtevu korisnika a za koje ne postoje ili je veoma teško pronaći druge korisnike lizinga, nije moguće finansiranje putem lizinga,
 • Intesa Leasing je kao i sve ostale finansijske institucije obveznik Zakona o sprečavanju pranju novca, te se u smislu ispunjavanja zakonskih odredbi može pojaviti potreba za dostavljanjem dodatne dokumentacije kojom se potrvdjuje vlasnička struktura pravnog lica.

Strana je u pripremi

Kreditne linije

Ovaj proizvod se finansira iz kreditnih linija:

CEB

EIB

EBRD

KfW