V Lot

Javno nadmetanje održaće se dana 31. jula 2019. godine s početkom u 10.00 časova u prostorijama Banca Intesa ad Beograd, u ulici Milentija Popovića 7b, u sali broj 5.

Rok za dostavljanje ponuda je 30. jul 2019. godine do 12.00 časova. Ponude je potrebno poslati na adresu Intesa Leasing doo Beograd, ulica Milentija Popovića 7b, sa naznakom „Za javno nadmetanje – NE OTVARATI“.

Potencijalnim kupcima biće omogućeno razgledanje opreme koja se nalazi u magacinu u Smederevu (44 km od Beograda), uz prethodnu najavu kompaniji.

Kontakt:

Slavko Dukić +381 64 8775530, slavko.dukic@intesaleasing.rs

Ivan Jauković +381 64 8775533, ivan.jaukovic@intesaleasing.rs

Milan Ćojbašić +381 64 8775534, milan.cojbasic@intesaleasing.rs

Prikaz:
Sortiraj po
Nema vraćenih predmeta lizinga