Slavko Dukić

Direktor sektora za finansije, planiranje i operativne poslove

U svojoj karijeri, ima bogato iskustvo rada u finansijskom sektoru radeći u banci, osiguranju i lizingu, članicama velikih svetskih grupa. Iskustvo u sektoru osiguranja nosi iz Delta Generali Osiguranja sa pozicije Direktora direkcije za finansije i rukovodioca službe za konsolidaciju u periodu od 2006-2009. Proveo je i pet uspešnih godina u okviru banke Societe Generale Srbija na poziciji Šefa računovodstva, radeći na nekoliko značajnih projekata kao što su prva implementacija Međunarodnih računovodstvenih standarda, Basel II.

Svoju karijeru započeo je 1996. godine u oblasti privrede, najpre u vodećem građevinskom preduzeću Energoprojekt Visokogradnja radeći na poslovima finansijskih aranžmana, a zatim kraće vreme u Telekom-u, na poslovima međunarodnog clearing-a.

Pohađao je mnogobrojne seminare u organizaciji Udruženja Banaka na temu Primene IAS , upravljanje rizicima, Basel II, itd.

Zvanje ovlašćenog računovođe stekao 2000. godine. Diplomirao na ekonomskom fakultetu u Beogradu 1995. godine.

Aktivno govori engleski jezik.

Otac je troje dece.

Izvršni odbor Intesa Leasing Beograd

Predsednik Izvršnog odbora Lizinga
Članovi Izvršnog odbora Lizinga