Ivan Jauković

Direktor Sektora za upravljanje proizvodima i prodaju

U kompaniji Intesa Leasing Beograd je od njenog osnivanja 2006. godine, te je učestvovao u uspostavljanju poslovnih procesa u svim segmentima od značaja za rad kompanije.

Do sredine 2008. godine vodio je Sektor za finansiranje putničkih vozila i napore usmerio ka akviziciji novih klijenata i uspostavljanju poslovne saradnje sa širokom mrežom poslovnih partnera iz oblasti auto industrije.

Od sredine 2008. godine nakon sjedinjavanjem komercijalnih sektora kompanije u jedan, Sektor za upravljanje proizvodima i prodaju, proširuje fokus rada na segmente finansiranja komercijalnih vozila i različitih tipova opreme.

Od osnivanja kooordinira marketinške aktivnosti kompanije i aktivno učestvuje u kreiranju promotivne i PR strategije.

Pre početka rada u lizing sektoru, nešto više od 4 godine proveo je u Delta banci (od sredine 2005. Banca Intesa ad Beograd) u Sektoru platnih kartica. Kao i u kasnijoj fazi, u rad sa platnim karticama uključen je od samog formiranja Sektora te je bio u prilici da uspostavlja i rukovodi različitim poslovnim procesima.

Na samom početku karijere, od oktobra 2001. godine aktivno učestvuje u komercijalnim i promotivnim aktivnostima vezanim za poslovanje platnim karticama.

Od 2004. godine rukovodi Odeljenjem korisničkog servisa da bi u kasnijoj fazi odgovornost proširio i na Odeljenje operativnih poslova, a kasnije nastavio da vodi Odeljenje trgovačke mreže u okviru Sektora platnih kartica.

U tom periodu interesovanje proširuje i na prevenciju zloupotreba platnih kartica, postaje član Međunarodne organizacije za borbu protiv finansijskog kriminala (IAFCI) i rukovodi Forumom za prevenciju zloupotreba platnih kartica pri Privrednoj komori Srbije.

Završio je Fakultet organizacionih nauka a znanja unapređivao na poslovnoj školi na Ekonomskom fakultetu u Beogardu, poslovnoj školi za marketing, brojnim seminarima i konferencijama u Engleskoj, na Kipru, Mađarskoj, Sloveniji i Italiji…

Aktivno govori Engleski jezik.

Izvršni odbor Intesa Leasing Beograd

Predsednik Izvršnog odbora Lizinga
Članovi Izvršnog odbora Lizinga