22/03/2021

Novi Dorćol

Nakon veoma uspešne saradnje i finansiranja putem lizinga brojnih lokala i poslovnih apartmana u eminentnom naselju A blok, kompanije Intesa Leasing doo i Deka Inženjering započele su akciju finansiranja novoizgrađenih lokala u naselju Novi Dorćol zainteresovanim klijentima pravnim licima i preduzetnicima u sistemu PDV-a. Na ovaj način, klijentima je omogućeno da na relativno jednostavan način dođu do sopstvenog lokala nakon konačne isplate lizinga, i to po modelu plaćanja rate lizinga umesto zakupnine. U tom smislu, nakon uplate minimalnog učešća od 30% (od neto vrednosti), klijenti nastavljaju da otplaćuju lizing rate (poput zakupnina) i da po isteku ugovora o lizingu postanu vlasnici te nepokretnosti.

Izmenama poreskog okvira u 2013. godini omogućeno je da ovaj tip transakcija bude poreski „neutralan“. Konkretnije, prilikom kupovine lokala u Novom Dorćolu, PDV koji je iskazan u prvom prometu nepokretnosti plaća i koristi Intesa Leasing umesto korisnika lizinga (klijenta), a sam korisnik je u prilici da pripadajući porez samo obračunava, odnosno iskazuje bez obaveze plaćanja tog iznosaDodatna prednost je to što se obračunavanjem PDV-a na pomenuti način isključuje i porez na prenos apsolutnih prava, te je finansiranje nepokretnosti putem lizinga u potpunosti poreski neutralno za korisnika.

Više detalja u vezi samog projekta možete pronaći na sajtu https://www.novidorcol.rs/

Kontakt osoba: Kosta Janjuz 064 8775538, kosta.janjuz@intesaleasing.rs

Kako nas sjajna iskustva iz prethodnog projekta uče da je jako važno brzo reagovati, sugerišemo vam da se što pre javite i započnete konsultacije u vezi finansiranja vašeg novog lokala!

Deka inžinjering i Intesa Leasing

Vesti

Arhiva vesti...