22/06/2020

Obaveštenje o kraju moratorijuma

 Dana 30.06.2020. godine prestaje moratorijum u otplati rata lizing naknade.
Za klijente koji su prihvatili moratorijum (zastoj u otplati obaveza) nastavak u otplati obaveza po ugovorima o finansijskom lizingu primenjuje se počev od  30.06.2020., u zavisnosti od datuma dospeća obaveze iz inicijalnog plana otplate;
Primer:
–    ako je klijent prema planu otplate imao dospeće obaveza 05. aprila, njegova prva obaveza nakon moratorijuma dospeva 05. jula 2020;  
–    ako je klijent prema planu otplate imao dospeće obaveza 20. aprila, njegova prva obaveza nakon moratorijuma dospeva 20. jula 2020;

o    Ukoliko postoje dospele nenaplaćene obaveze pre 31. marta 2020. godine, iste će ponovo u celosti biti smatrane dospelim na dan 30. jun 2020. Iz tog razloga potrebno je ove obaveze izmiriti kako ne bi bila računata docnja i zatezna kamata nakon isteka moratorijuma.

o    preostali rok otplate finansijskog lizinga koji su po planu otplate imali dospeće rate u periodu od 31. marta do 30. juna 2020. biće produžen za 3 meseca,  a redovna (ugovorena) kamata za period moratorijuma biće pripisana glavnici i ravnomerno raspoređena na produženi period otplate;

o    zastojem u otplati su, izuzev u slučaju kada su to klijenti odbili, obuhvaćene sve nedospele, neplaćene obaveze po glavnici koji su bili u stanju na dan 31. marta 2020. godine, kao i pripadajuća kamata za period moratorijuma, na način da je plaćanje tih obaveza odloženo, a kamata pripisana glavnici i ravnomerno raspoređena na produženi period otplate lizinga;

o    od 30. juna 2020. nastavlja se obračun zateznih kamata na dospele obaveze.

o    Nove planove otplate dostavićemo Vam bez dodatnih troškova.

Vesti

Arhiva vesti...