Predrag Milenović

član Upravnog odbora Intesa Leasing

   Na poziciju člana Upravnog odbora Intesa Leasing-a imenovan je 2013. godine, dok u Banca Intesa obavlja funkciju  direktora Divizije za poslovanje sa privredom i člana Izvršnog odbora Banke od oktobra 2018. godine, a prethodno je bio na poziciji zamenika direktora Divizije za poslovanje sa privredom.
   Karijeru u Banca Intesa je započeo 2006. godine kao direktor ekspoziture u Nišu. Od 2010. do 2017. je obavljao funkciju direktora Sektora za poslovanje sa malim biznisom, aktivno učestvujući u pokretanju inovativnih proizvoda za mala i srednja preduzeća i upravljajući strateškim projektima na lokalnom i grupnom nivou.
   Pre nego što je postao deo Banca Intesa tima, iskustvo je sticao u AIK Banci u Nišu od 2001. godine, odakle je 2005. godine prešao u Hipo-Alpe-Adria Banku.
   Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Nišu, master je ekonomskih nauka. Usavršavao se na brojnim stručnim treninzima za upravljanje organizacionim veštinama, malim preduzećima, kreditnim rizikom, kao i za projektni menadžment.

Izvršni odbor Intesa Leasing Beograd

Predsednik Izvršnog odbora Lizinga
Članovi Izvršnog odbora Lizinga